Chính sách bảo mật

Bảo vệ dữ liệu của khách hàng là vấn đề quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi dựa vào sự tin cậy của khách hàng để ngày một đi lên. Với các điều khoản bảo mật dưới đâu, chúng tôi muốn bạn biết cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý.

Mục đích sử dụng

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn những thông báo mới nhất, những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp,…

Các biện pháp an ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo mật thông tin của bạn. Dữ liệu bạn nhập vào sẽ được truyền đi dưới dạng mã hóa SSL tới chúng tôi qua mạng dữ liệu. Trang web của chúng tôi sử dụng mã hóa SSl để bảo mật thông tin.

Bạn có thể biết mã kết nối khi địa chỉ trình duyệt được chuyển từ “http://” thành “https://” và có icon hình khóa trên dòng trình duyệt.